LEES DE VOLGENDE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DEZE WEBSITE GEBRUIKT. Alle gebruikers van deze site zijn het erover eens dat toegang tot en gebruik van deze site zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden en andere toepasselijke wetgeving. Gebruik deze site niet als u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Auteursrechten

De volledige inhoud op deze site, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen of code, is auteursrechtelijk beschermd als een collectief werk onder de Chinese en andere auteursrechtwetten, en is eigendom van Cosylace. Het collectieve werk omvat werken die in licentie zijn gegeven aan Cozylace. Copyright 2020, Cozylace ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. Er wordt toestemming verleend voor het elektronisch kopiëren en afdrukken van hardcopy delen van deze site met als enig doel het plaatsen van een bestelling bij Cosylace of het kopen van Cosylace-producten. U mag delen van het materiaal uit de verschillende delen van de site alleen voor uw eigen niet-commercieel gebruik weergeven en, behoudens uitdrukkelijk vermelde beperkingen of beperkingen met betrekking tot specifiek materiaal, delen van het materiaal downloaden of afdrukken, of een bestelling plaatsen bij Cosylace of om Cosylace-producten kopen. Elk ander gebruik, inclusief maar niet beperkt tot de reproductie, distributie, weergave of verzending van de inhoud van deze site is ten strengste verboden, tenzij geautoriseerd door Cozylace. U stemt er verder mee in geen eigendomskennisgevingen te wijzigen of te verwijderen van materiaal dat van de site is gedownload.

Handelsmerken

Wedding Chloe Lace is een geregistreerd handelsmerk van Cozylace. Alle andere handelsmerken, servicemerken en handelsnamen van Cosylace die op de site worden gebruikt, zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Cosylace.

Garantie Disclaimer

Deze site en de materialen en producten op deze site worden geleverd "zoals ze zijn" en zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet. Voor zover toegestaan ​​volgens de toepasselijke wetgeving, wijst Cosylace alle garanties af, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. Cosylace garandeert niet dat de functies op de site ononderbroken of foutloos zullen zijn, dat de defecten zullen worden gecorrigeerd, of dat deze site of de server die de site beschikbaar stelt vrij is van virussen of andere schadelijke componenten. Cosylace geeft geen garanties of verklaringen met betrekking tot het gebruik van de materialen op deze site in termen van hun juistheid, nauwkeurigheid, adequaatheid, bruikbaarheid, tijdigheid, betrouwbaarheid of anderszins. Sommige staten staan ​​geen beperkingen of uitsluitingen van garanties toe, dus de bovenstaande beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.

Beperking van aansprakelijkheid

Cosylace is niet aansprakelijk voor enige speciale of gevolgschade die het gevolg is van het gebruik of de onmogelijkheid om de materialen op deze site te gebruiken of de prestaties van de producten, zelfs als Cosylace op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Het is mogelijk dat de toepasselijke wetgeving de beperking van uitsluiting van aansprakelijkheid of incidentele of gevolgschade niet toestaat, zodat de bovenstaande beperking of uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing is.

typefouten

In het geval dat een Cosylace-product per ongeluk tegen een onjuiste prijs wordt vermeld, behoudt Cosylace zich het recht voor om bestellingen te weigeren of te annuleren die zijn geplaatst voor een product met een onjuiste prijs. Cosylace behoudt zich het recht voor om dergelijke bestellingen te weigeren of te annuleren, ongeacht of de bestelling is bevestigd en uw creditcard is belast. Als uw creditcard al in rekening is gebracht voor de aankoop en uw bestelling is geannuleerd, zal Cosylace een krediet op uw creditcardrekening zetten ter hoogte van de onjuiste prijs.

Beëindiging

Deze algemene voorwaarden zijn op u van toepassing wanneer u de site bezoekt en / of het registratie- of winkelproces voltooit. Deze algemene voorwaarden, of een deel ervan, kunnen op elk moment en om welke reden dan ook door Cosylace Studio zonder kennisgeving worden beëindigd. De bepalingen met betrekking tot auteursrechten, handelsmerken, disclaimer, beperking van aansprakelijkheid, vrijwaring en overige bepalingen blijven na beëindiging van kracht.

Opmerken

Cosylace kan u een kennisgeving sturen door middel van e-mail, een algemene kennisgeving op de site of op een andere betrouwbare manier op het adres dat u aan Cosylace hebt verstrekt. 

Gebruik van de site

Pesterijen op welke manier dan ook op de site, inclusief via e-mail, chat of door gebruik van obsceen of grof taalgebruik, is ten strengste verboden. Het nabootsen van anderen, inclusief een Cosylace of andere gelicentieerde werknemer, gastheer of vertegenwoordiger, evenals andere leden of bezoekers op de site is verboden. U mag geen inhoud uploaden naar, verspreiden of anderszins via de site publiceren die lasterlijk, lasterlijk, obsceen, bedreigend, inbreukmakend op de privacy of publiciteitsrechten, beledigend, illegaal of anderszins verwerpelijk is, wat een strafbaar feit kan vormen of aanmoedigt, in strijd is met de rechten van een partij of die anderszins aanleiding kunnen geven tot aansprakelijkheid of in strijd zijn met enige wet. U mag geen commerciële inhoud op de site uploaden of de site gebruiken om anderen te vragen lid te worden van of lid te worden van een andere commerciële online dienst of andere organisatie.

Deelname Disclaimer

Cosylace beoordeelt en kan niet alle communicatie en materialen bekijken die zijn geplaatst op of gemaakt door gebruikers die de site bezoeken, en is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud van deze communicatie en materialen. U erkent dat Cosylace, door u de mogelijkheid te bieden om door gebruikers gegenereerde inhoud op de site te bekijken en te distribueren, slechts fungeert als een passief kanaal voor een dergelijke distributie en geen enkele verplichting of aansprakelijkheid aangaat met betrekking tot enige inhoud of activiteiten op de site. Cosylace behoudt zich echter het recht voor om communicatie of materiaal te blokkeren of te verwijderen waarvan het vaststelt dat het (a) beledigend, lasterlijk of obsceen is, (b) frauduleus, bedrieglijk of misleidend, (c) in strijd is met een auteursrecht, handelsmerk of; ander intellectueel eigendomsrecht van een ander of (d) beledigend of anderszins onaanvaardbaar voor Cosylace naar eigen goeddunken.

schadeloosstelling

U stemt ermee in om Cosylace Studio haar functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, licentiegevers en leveranciers (gezamenlijk de "Serviceproviders") te vrijwaren, te verdedigen en te vrijwaren van en tegen alle verliezen, uitgaven, schade en kosten, inclusief redelijke advocatenhonoraria, als gevolg van enige schending van deze algemene voorwaarden of enige activiteit met betrekking tot uw account (inclusief nalatig of onrechtmatig gedrag) door u of een andere persoon die de site bezoekt met uw internetaccount.

Links van derden

In een poging om onze bezoekers meer waarde te bieden, kan Cosylace linken naar sites die door derden worden beheerd. Maar ook als de derde partij is aangesloten bij Cosylace. Cosylace heeft geen controle over deze gelinkte sites, die allemaal gescheiden privacy- en gegevensverzamelingspraktijken hebben, onafhankelijk van Cosylace. Deze gelinkte sites zijn alleen voor uw gemak en daarom bezoekt u ze op eigen risico. Desalniettemin streeft Cosylace ernaar de integriteit van haar website en de links die erop worden geplaatst te beschermen en vraagt ​​daarom om feedback, niet alleen over de eigen site, maar ook over de sites waarnaar het linkt (ook als een specifieke link niet werkt).